SZANOWNI PAŃSTWO  ! 
NA OSTATNIM ETAPIE ZAMÓWIENIA PROSIMY W UWAGACH WPISAĆ DANE UCZNIA ORAZ KLASĘ (dotyczy dostawy do szkoły)  
 
Prosimy o składanie zamówień do 15 sierpnia, po tym terminie dostępność podręczników będzie ograniczona.
W przypadku zamówień z dostawą do paczkomatu lub kurierem, o terminie wysyłki będziemy Państwa informować telefonicznie.
kontakt 880602134
 
Korzystając ze strony szkola.ksiegarnialiber.pl wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tu.
Sklep Internetowy KSIĘGARNIA LIBER:
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Regulamin sklepu

 1. I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod domeną szkola.ksiegarnialiber.pl (zwany dalej Sklepem Internetowym KSIĘGARNIA LIBER), prowadzony jest przez: Księgarnia KSIEGARNIA LIBER Agata Deiksler, Marek Sawicki s.c. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kraszewskiego 19, NIP: 7811811552, Regon: 300727968, zwaną dalej Sprzedawcą. Wspólnicy spółki cywilnej wpisani są do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego KSIĘGARNIA LIBER.

II. Opisy produktów

1. Wszelkie informacje o produktach zawarte na stronach Sklepu Internetowego KSIĘGARNIA LIBER nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Produkty można przeglądać według kategorii produktów.

III. Ceny

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym KSIĘGARNIA LIBER wyrażone są w złotych polskich i stanowią informację wiążącą od chwili złożenia zamówienia.

2. Podane ceny zawierają podatek VAT.

IV. Składanie i przyjmowanie zamówień

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym KSIĘGARNIA LIBER można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. Złożenie zamówienia następuje poprzez dodanie do koszyka towarów z oferty Sklepu Internetowego KSIĘGARNIA LIBER oraz prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego KSIĘGARNIA LIBER. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia umowy.

2. Składając zamówienie, Kupujący dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz sposobu dostawy. W przypadku zamówień wysyłkowych wymagane jest podanie przez Kupującego kompletnego adresu, wraz z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie, oraz numer telefonu kontaktowego odbiorcy przesyłki.

3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) Kupującego. O odmowie przyjęcia zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Kupującego, z zastrzeżeniem postanowienia punktu IV ust. 7 Regulaminu) poinformuje Kupującego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (takich jak błąd systemu komputerowego, brak dostępności produktu) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem byłoby niemożliwe lub znacznie utrudnione.

4. Sprzedawca informuje Kupującego o przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Z zastrzeżeniem postanowienia punktu IV ust. 7 Regulaminu, potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego KSIĘGARNIA LIBER realizowane są według kolejności ich składania.

7. W przypadku, kiedy produkt jest niedostępny w dacie złożenia zamówienia, Sprzedawca dopuszcza możliwość jego sprowadzenia na Specjalne Zamówienie Kupującego. W takim wypadku Sprzedawca przed wysłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia ustala z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej indywidualne warunki sprzedaży (w tym cenę oraz czas realizacji zamówienia).

8. Przy realizacji każdego zamówienia sprzedawca wystawia fakturę VAT, przy czym w wypadku gdy kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wystawienie faktury VAT następuje na żądanie Kupującego. W przypadku gdy Sprzedawca nie wystawia faktury VAT, sprzedaż dokumentowana jest poprzez wystawienie paragonu.

V. Czas realizacji zamówienia

 1. Na czas realizacji zamówienia składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę Sklepu Internetowego KSIĘGARNIA LIBER i czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
 2. Czas realizacji zamówienia przez obsługę Sklepu Internetowego KSIĘGARNIA LIBER zależy od rodzaju produktu i jest podawany przy jego opisie na stronie Sklepu Internetowego KSIĘGARNIA LIBER
 1.  przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji produktów, dla których czas realizacji jest różny( dodruk lub nowy tytuł -przedsprzedaż), w celu zminimalizowania kosztów dostawy (jednorazowe koszty wysyłki) zamówienie realizowane będzie w dłuższym terminie. Na wyraźne życzenie Kupującego Sprzedawca może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od niego koszty przesyłki.

.

VI. Sposoby płatności

1. Kupujący uprawniony jest do wyboru jednego z następujących sposobów płatności:

a) płatność gotówką przy odbiorze towaru (płatność odbiera doręczyciel/kurier w momencie dostarczenia zamówionego towaru).;

b) płatność przelewem bankowym w terminie 2 dni od zawarcia umowy sprzedaży. W takim wypadku Sprzedawca wysyła towar po otrzymaniu przelewu. Konto bankowe Sprzedawcy, na które należy dokonywać wpłat:

MBANK

32 1140 2004 0000 3002 7799 6064

. W celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu oraz przyspieszenia realizacji zamówienia, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia;

VII. Dostawa

 1. Dostawa następuje zgodnie z wyborem dokonanym przez Kupującego przy składaniu zamówienia
 2. Dostawa dokonywana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Koszt przesyłki obciąża Kupującego.
 4. Koszt przesyłki uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz od cennika firmy kurierskiej. Do kosztu przesyłki ustalonego na podstawie cennika firmy kurierskiej doliczana jest wartość opakowania.
 5. Informacja o kosztach przesyłki i wartości opakowania udostępniana jest Kupującemu przed złożeniem zamówienia.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu rzecz bez wad.

VIII. Rezygnacja z zamówienia

1. Kupujący uprawniony jest do rezygnacji z zamówienia (odwołanie oferty) do momentu poinformowania go przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.

2. Rezygnacja z zamówienia następuje poprzez wysłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : magazyn@ksiegarnialiber.pl

IX. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Kupującemu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, będącego konsumentem, weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę KSIĘGARNIA LIBER z siedzibą w Poznaniu (60-501) przy ul. Kraszewskiego 19, E-mail:magazyn@ksiegarnialiber.pl,numer telefonu 660 740 700 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w tym miejscu:. Formularz nie jest dokumentem aktywnym i nie umożliwia przesłania oświadczenia przez stronę internetową. W celu skorzystania z formularza konieczne jest jego wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie do Sprzedawcy.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie Kupujący poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zakupioną rzecz Kupujący powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Kupujący jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8) Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9) Przedstawione wyżej warunki zwrotu towaru i odstąpienia od umowy nie dotyczą Kupujących, niebędących konsumentami.

X. Reklamacja towaru

1. Reklamacje należy składać na piśmie na adres Sprzedawcy w Poznaniu (60-501) przy ul. Kraszewskiego 19, E-mail: magazyn@ksiegarnialiber.pl,numer telefonu 660 740 700

2. Kupujący, składając reklamację, powinien opisać, na czym polega wadliwość towaru, kiedy została stwierdzona, a nadto sprecyzować swoje żądania względem Sprzedawcy oraz umożliwić Sprzedawcy zbadanie towaru poprzez jego przesłanie na koszt Sprzedawcy na adres:KSIĘGARNIA LIBER .Poznań 60-501 ul. Kraszewskiego 19 Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

3..Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupującemu przysługują wobec Sprzedawcy uprawnienia z tytułu rękojmi, obejmujące żądanie naprawy towaru, wymiany towaru, obniżenia ceny oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny

4. Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty udostępnienia towaru w sposób umożliwiający jego zbadanie, ustosunkuje się do reklamacji.

5.Jeżeli towary objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora, szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w oświadczeniu gwarancyjnym bądź dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta, o czym Kupujący jest informowany na stronie internetowej przy opisie danego produktu. Kupujący może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

„Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR, służącej rozstrzyganiu sporów między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej i przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej związanych z internetowymi umowami sprzedaży lub umowami o świadczenie usług:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jednocześnie przypominamy, że nasze adresy poczty elektronicznej to:magazyn@ksiegarnialiber.pl,

XI. Dane osobowe. Newsletter.

1. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym KSIĘGARNIA LIBER Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie i przekazywanie innym podmiotom w celu niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy KSIĘGARNIA LIBER.

2. Dane zbierane są w celu i w zakresie związanym z realizacją umowy, w tym realizacją dostawy i ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca KSIĘGARNIA LIBER .Poznań 60-501 ul. Kraszewskiego 19. Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

.

5. Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści jego danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

6. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Kupujący otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny – Newsletter Sklepu Internetowego KSIĘGARNIA LIBER.

7. Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych i Newslettera – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres magazyn@ksiegarnialiber.pl lub poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Personalizacja Newslettera”).

XII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

3.. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego KSIĘGARNIA LIBER, przy czym zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia, chyba, że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Sprzedawcę o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.

4.Integralną część niniejszego regulaminu stanowi Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies, dostępna pod adresem: szkola.ksiegarnialiber.pl

XIII. Dane kontaktowe

Siedziba Sprzedawcy:

KSIĘGARNIA LIBER Poznań 60-501 ul. Kraszewskiego 19

Adres Magazynu (adres do korespondencji w sprawie reklamacji , przesłania towaru reklamowanego oraz z powodu odstąpienia od umowy):

KSIĘGARNIA LIBER .Poznań 60-501 ul. Kraszewskiego 19


E-mail w sprawach reklamacji:magazyn@ksiegarnialiber.pl

E-mail w sprawach odstąpienia od umowy: magazyn@ksiegarnialiber.pl

E-mail w innych sprawach (w tym w sprawie rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych i Newslettera): magazyn@ksiegarnialiber.pl